Eitner Ákos, eiteritzi

(Salomvár, Zala vm., 1906. jan. 28. - ?)

földbirtokos, országgy?lési képvisel?

     Eitner Sándor fia. Elvégezte a keszthelyi Gazdasági Akadémiát, majd a soproni 3. sz. huszárezrednél szolgált. Kés?bb hazatért birtokára, ahol f?leg baromfitenyésztéssel foglalkozott. Gazdaköröket szervezett a mez?gazdaság fejlesztése céljából. Több gazdakör elnökévé választották. Az 1939-es általános választásokon a Nemzeti Szocialista Párt programjával az alsólendvai kerület országgy?lési képvisel?je lett.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 7.202-203.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 506.p.
ArcképOrszággy?lési Almanach. : 1940.