Eitner Sándor, eiteritzi

(Sümeg, Zala vm., 1835. jún. 11. - Sümeg, Zala vm., 1905)

b?rgyáros, országgy?lési képvisel?

     Eitner József fia. Iskolai tanulmányai befejezése után a b?ripari szakma mind jobb elsajátítása céljából hosszabb id?t töltött külföldön. Hazatérése után apja tímárüzemét 50 f?t foglalkoztató b?rgyárrá fejlesztette. Az üzemben dolgozó asszonyok gyermekei számára meg?rzést, ellátást biztosított. (Sümeg els? óvodájának el?dje ez.) A gyár m?ködtetését 1885-ben átadta két fiának, s ? maga els?sorban mez?gazdasággal, s az általa alapított pénzintézet, a Sümegi Takarékpénztár vezetésével foglalkozott. Sümeg közéletének elismert alakja. A Polgári Önképz?kör és az iskolai bizottság elnöke, a milleneumi ünnepségek helyi rendez?bizottságának elnöke. Önképz?köri székházat és könyvtárat létesített. 1886-tól 1892-ig a zalaszentgróti kerület szabadelv? párti országgy?lési képvisel?je volt. Mint képvisel? közrem?ködött a Boba-Jánosháza-Sümeg vasútvonal megépítésében.
IrodalomTanai Károlyné: A sümegi Eitner család : 84-96.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 7.204.has.
ArcképTanai Károlyné A sümegi Eitner család : 89.p.