Entz Ferenc

(Sümeg, Zala vm., 1805. dec. 6. - Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1877. máj. 9.)

orvos, sz?lész, kertész

     A modern magyar kertészet és kertészeti szakoktatás megindítója. 1825-t?l Pesten folytat orvosi tanulmányokat. Diplomát 1831-ben Bécsben szerzett. 1848-ig uradalmi orvosként m?ködik. A szabadságharcban mint honvéd f?orvos vett részt. Orvosi gyakorlata mellett különös érdekl?déssel fordult a kertészet és sz?lészet elméleti és gyakorlati kérdései felé. Tapasztalatait szaklapokban és a 15 kötetb?l álló Kertészeti Füzetekben tette közzé. M?ve nagy érdeme a hazai kertészeti szaknyelv kialakítása. 1850-ben orvosi hivatását feladva Pesten kertészetet és faiskolát létesített. 1853-ban megalapította a "Haszonkertészeket képz? iskoláját". 1860-tól az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által létesített vincellérképz? iskola igazgatója. 1876-ban nyugalomba vonult. Számos lap munkatársa volt. 1870-t?l szerkesztette a Borászati Füzetek c. szakközlönyt. Az MTA levelez? tagja volt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.1321-1325.has.
 Galgóczy Károly: Emlékbeszéd dr. Entz Ferenc fölött
 Rapaics Rajmund: Entz Ferenc a magyar kertészetben
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.427-428.p.
Főbb művekKertészeti Füzetek
 Újabbkori magyar gazda
 Sz?lészet és borászat Erdélyben
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 1.427.p.