Eörsi Gyula; 1887-ig Engel

(Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1863. szept. 7. - ?)

tiszttartó, újságíró

     Iskoláit Budapesten végezte. Az 1890-es években tiszttartó volt Alsólendván. F?városi és vidéki lapokban szépirodalmi és mez?gazdasági cikkei jelentek meg.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.447.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 7.447.has.
Főbb művekTavaszi gallyak : Költemények
 A virágnak megtiltani nem lehet : Regény
 Paraszt históriák
 Kett?s gazdasági könyvviteltan