Asbóth Lajos

(Keszthely, Zala vm., 1803. jún. 20. - Budapest, 1882. máj. 6.)

honvédezredes

     Asbóth Jánosnak, a Georgikon igazgatójának volt a fia. Bécsben hadmérnöki akadémiát végzett, majd 1820-tól egy cs. kir. vértesezredben szolgált, míg 1843-ban századosként helyezték (balesete miatt) nyugállományba. A Krassó megyei Lugoson telepedett le, és feleségül véve Asbóth Flórát (unokatestvérét), bérl?ként gazdálkodott. 1848 áprilisától a helyi nemzet?rségben szolgált, júliustól december közepéig a Krassó megyei nemzet?rség egyik zászlóaljának volt a parancsnoka, ?rnagyi rangban. 1849 januárjában léptették el? honvédalezredessé, és rábízták egy hadosztály parancsnokságát. Részt vett a tavaszi hadjáratban, érdemeiért április közepén lett ezredes. Buda visszafoglalásakor szintén kitüntette magát. Vitézül harcolt, és gy?zött ugyan június 20-án a peredi csatában is, de túl sok emberét feláldozta, ezért leváltották. A világosi fegyverletétel után, 1849 novemberében el?bb halálra, majd tizennyolc év várfogságra ítélték. 1856-ban kapott kegyelmet, de 1861-ben egy függetlenségi szervezkedés részeseként ismét letartóztatták és néhány hónapra bebörtönözték. A börtön megtörte, és ? maga ajánlkozott fel besúgónak a császári titkosrend?rség számára. 1863-64-ben ? árulta el az Almásy-Nedeczky féle összesküvést. Err?l azonban kortársai semmit sem tudtak, haláláig közmegbecsülés övezte.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.272-274.has.
 A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. : 7-10.p.
 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49. : 93.p.
Főbb művekAsbóth Lajos emlékiratai az 1848-ki és 1849-ki magyarországi hadjáratból
ArcképA szabadságharc zalai honvédei 1848-1849.