Erdélyi Károly; 1882-ig Ehling

(Perjámos, Torontál vm., 1859. okt. 19. - Kolozsvár, Kolozs vm., (ma: Cluj-Napoca, Románia), 1908. máj. 13.)

piarista szerzetes, tanár, irodalomtörténész

     1883-ban szentelték pappá, közben elvégezte a pesti egyetemet. Két évig tanár Tatán, 1885-ben egy évig Nagykanizsán. Innét Kecskemétre, majd Temesvárra, Kolozsvárra került. Fordításai, irodalmi, nyelvészeti tanulmányai jelentek meg.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.1398-1400.has.
 Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.435.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.520.p.
Főbb művekVázlatok a magyar nyelvészet köréb?l
 A német gyönge ige történeti fejl?dése