Fábián József

(Alsóörs, Zala vm., 1762. febr. 19. - Tót-Vázsony, Veszprém vm., 1825. jan. 29.)

református lelkész

     Tanulmányait a debreceni református kollégiumban végezte, majd lehet?sége nyílt ugyanott elvégezni a teológiát is. Pappá szentelése után Debrecenben tanított, majd Svájcba utazott, ahol két évig tanult a genfi és a berni egyetemeken. 1793-ban tért haza. Vörösberényben, kés?bb Tótvázsonyban lett lelkész, 1805-t?l esperes. Kiváló természettudományos m?veltséggel rendelkezett, lakásában természettani szertárat létesített. Rádöbbent, hogy mennyire szüksége van a magyar mez?gazdaságnak a tudományosan igazolt ismeretek gyakorlati elterjesztésére. Ezért számos külföldi gazdasági munkát ültetett át magyar nyelvre. F?leg a sz?lészettel és borászattal kapcsolatos munkái tették jelent?ssé munkásságát. Az egyszer? gazdálkodók számára írott természettudományi kötetei is nagy elismertségnek örvendtek. Görög Demeter - tisztelete jeléül - sz?l?fajtát nevezett el róla. Mindezek mellett szerkesztette és kiadta a Prédikátori Tárházat és a Lelkipásztori Tárházat. Fia, Fábián Gábor (1795-1877) is ismert m?fordító és irodalmár lett.
IrodalomMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.503-505.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 8.28.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.455.p.
Főbb művekTermészeti tudomány a' köznépnek
 A' boroknak termesztésekr?l, készítésekr?l és eltartásokról való értekezés : Chaptal francia szerz? munkájának fordítása
 Visgálódó és oktató értekezés a' sz?l?-mívelésr?l