Fára József

(Gyulafehérvár, Alsó-Fejér vm., (ma: Alba Iulia, Románia), 1884. dec. 22. - Budapest, 1958. júl. 22.)

tanár, levéltáros

     1906-ban a pécsi egyetemen bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1917-t?l 1938-ig Zala vármegye, majd Pest megye f?levéltárnoka, 1948-tól 1953-ig a Levéltárak Országos Központja (LOK) tudományos munkatársa volt. Politikai okokból eltávolították a LOK-ból. 1953-tól a Gábor Áron Vasönt?- és gépgyárban dolgozott. Irodalmi munkássága els?sorban Zalához köti. Írásai f?leg szakfolyóiratokban, illetve a Zalamegyei Újságban jelentek meg. Kezdeményez?je volt a Göcsej-kutatásoknak. Gy?jteményével egyik megalapozója volt a Göcseji Múzeumnak. Részt vett a magyar parasztság történetének kutatására szervez?dött els? akadémiai munkaközösségek egyikének munkájában, a parasztvármegye kérdéseivel foglalkozva.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.463-464.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 8.168-169.has.
 Fára József f?levéltárnok emlékezete
Főbb művekA balatonfüredi színház megalapítása és m?ködésének els? évtizedei
 Zalaegerszeg és a Göcsej részletes kalauza
 Zala vármegye levéltára
 Muraköz történetének rövid foglalata
ArcképFára József f?levéltárnok emlékezete