Farkas Ferenc, boldogfai

(Boldogaszszonyfa, Somogy vm., 1742. dec. 13. - Veszprém, Veszprém vm., 1807. jún. 4.)

jezsuita szerzetes

     Apja Zala megyei alispán volt. 1758-ban Bécsben lépett a jezsuita rendbe. A teológiát Nagyszombatban végezte el. 1769-ben szentelték pappá; az apja által építtetett zéli templomban mondta új miséjét. A jezsuita rend feloszlatása után, 1774-ben nemesapáti plébános lett. 1794-t?l a kanizsai kerület esperese, 1804-t?l veszprémi kanonok, s az agg papok házának igazgatója volt. Nemesapáti plébánossága idején sokat tett a templom helyreállításáért, a temet? kialakításáért. Végrendeletében is hagyakozott az itteni, valamint a boldogfai templomra, és más jótékony célokra. Jelent?s könyvtárral rendelkezett; m?vei latin nyelven jelentek meg.
IrodalomPfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950) : 97-98.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.157.has.(*Gy?r)
Főbb művekEucharisticon Benedicto Sajgho Ord. S. Bened. ad S. Martinum Archi Abbati, vota Deo secundum...
 Panegyricus D. Francisco Xav. dictus