Farkas József

(Nemesvid, Somogy vm., 1844. márc. 1. - Nagykanizsa, Zala vm., 1925. máj. 12.)

piarista szerzetes, tanár, irodalomtörténész

     A gimnázium négy alsó osztályát Nagykanizsán, a fels?ket Kecskeméten és Kolozsvárott végezte. A piarista rendbe lépett. 1871-73-ban Nagykanizsán volt tanár, kés?bb Budapesten, Kecskeméten, Kolozsváron, Vácon tanított, 1894-t?l a nagykanizsai gimnázium igazgatója, majd Budapesten rendjében különböz? vezet? tisztségeket viselt. 1915-t?l nyugdíjas éveit újra Nagykanizsán töltötte. Kisebb irodalomtörténeti tanulmányokat adott közre, f?leg az ókori irodalom tárgyköréb?l.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.175-177.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 8.314.has.
Főbb művekAz évszakokról