Farkas Miklós

(Pápa, Veszprém vm., 1840. okt. 2. - Keszthely, Zala vm., 1890. ápr. 21.)

premontrei szerzetes, tanár, gimnázium-igazgató

     Iskoláit szül?városában, Gy?rött és Aradon végezte, majd belépett a Csorna-premontrei kanonokrendbe és tanári oklevelet szerzett. 1866-tól a szombathelyi gimnáziumban, majd 1884-t?l Keszthelyen, a gimnáziumban tanított földrajzot, természetrajzot és számtant. Az 1886-87-es tanév folyamán a gimnázium igazgatója Lipp Vilmos súlyosan megbetegedett, és Farkas Miklóst bízta meg az intézet vezetésével, valamint a házf?nökséggel, melyet a rend prépostja 1887. június 3-án meger?sített. Részt vett az intézmény f?gimnáziummá fejlesztésének megtervezésében; szerkesztette a gimnázium értesít?jét. Ötvenéves korában hirtelen érte a halál.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.186.has.
 A keszthelyi római katholikus gymnasium értesít?je : 1884-1890.