Farkas Tibor, boldogfai

(Fels?bagod, Zala vm., 1883. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1940.)

földbirtokos, nemzet- és országgy?lési képvisel?

     A középiskolát a bécsi Theréziánumban végezte, majd jogot hallgatott a bécsi és a budapesti egyetemen és ügyvédi diplomát szerzett. Tanulmányait Cambridge-ben folytatta, majd el?adásokat tartott a London School of Economics and Politics-en közgazdaságtanból és közjogból. Több ízben tett tanulmányutat Anglia ipari körzeteiben, ahol a munkáskérdést és a sztrájkjogot tanulmányozta. 1913-ban hazatért Magyarországra és bíróként kezdett dolgozni. A háború alatt a 11. huszárezrednél teljesített szolgálatot. A Károlyi kormánynak a hivatali esküt nem tette le, hazatért bagodi birtokára gazdálkodni. 1922-ben a nemzetgy?lési választásokon a zalaegerszegi választókerületben elnyerte a mandátumot Friedrich István volt miniszterelnökkel és Briglevics Károly ügyvéddel szemben. Ett?l kezdve kisebb megszakításokkal 1939-ig volt tagja a parlamentnek. Határozott legitimista világnézettel rendelkezett, országgy?lési felszólalásait is ez a nézet, valamint a gazdatársadalom érdekében kifejtett érvei jellemezték. Emellett tagja volt a vármegye törvényhatósági bizottságának is, ahol szintén tevékeny munkát végzett, a bizottság örökös tagjai sorába is megválasztották. Neve felmerült az 1927-ben felállt fels?ház zalai delegáltjainak egyik tagjaként is, de ellenzéki mentalitása miatt végül nem választották meg.
IrodalomKi kicsoda? Kortársak lexikona. : 196-197.p.
 A magyar társadalom lexikonja. : 149.p.
 Nemzetgy?lési Almanach.
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 111-112.p.