Fekete János, gróf, galánthai

(Csabrendek, Zala vm., 1741. nov. 10. - Fót, Pest vm., 1803. júl. 21.)

tábornok, költ?

     Gróf Fekete György országbíró és Niczky Anna fia. Tanulmányait Bécsben végezte, majd katona lett, lovasgenerálisként vonult nyugalomba. A magyar felvilágosodás irodalmának színes, érdekes szerepl?je volt, szabadgondolkodása f?leg egyházellenességében mutatkozott meg. Verseit 1781-ben francia nyelven is kiadta, kapcsolatot tartott Voltaire-rel, akinek több m?vét is lefordította. F?leg 1790-94 között került ellentétbe az egyház néhány képvisel?jével. 1790-ben egyik vezet?je volt a magyar koronát kísér? Zala megyei nemesi bandériumnak. 1794 után visszavonult a nyilvános szereplést?l. Fordított latin, francia, német szerz?ket is, m?veinek nagyobb része kéziratban maradt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.299-300.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 8.643-645.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.483.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.341-342.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.573.p.
 Morvay Gy?z?: Galántai gr. Fekete János
Főbb művekMes rapsodies
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 1.341.,342.p.