Festetics Leó; gróf, tolnai

(Pécs, Baranya vm., 1800. okt. 8. - Budapest, 1884. nov. 15.)

f?úr, f?ispáni helyettes, színházigazgató

     Egy ideig Keszthelyen nevelkedett nagybátyjánál, Festetics Györgynél. 1825-t?l rendszeresen részt vett a pozsonyi országgy?léseken, de mégsem politikusként, hanem zene- és színházpártolásával vált híressé. ? alapította Tolnán az els? vidéki kisdedóvót. 1845 tavaszán nevezték ki Zala megye adminisztrátorává (f?ispáni helyettesévé). Kísérletet tett a konzervatív kormánypárt megszervezésére, de nem sok sikerrel. 1848 májusában szüntették meg a hivatalát. 1852-54 között a pesti Nemzeti Színházat igazgatta, költséges reformjai azonban cs?dbe vitték a színházat. Számos m?vészeti, színházi, valamint vadászati cikket, tanulmányt és könyvet írt, végül élményeit emlékiratban örökítette meg.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.449-450.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.506.p.
 Török Pál: Gróf Festetics Leó (1800-1884) emlékiratai
 Molnár András: Zala megye politikai viszonyai az 1840-es évek második felében. F. L. f?ispáni helyet : 93-181.p.
 Gudenus János József: A magyarországi f?nemesség XX. századi genealógiája. : 1.393.p.
Főbb művekA Nemzeti Színházról 7 építményrajzzal
 Illemtan. A Színi Tanoda és a magyar színészek használatára
 Néhány szó a m?vészet és a Magyar Nemzeti Színház érdekében