Fischel Fülöp

(Lohovic (Lochovice?), Csehország, 1831 körül - Nagykanizsa, Zala vm., 1893. júl. 11.)

könyvkeresked?, nyomdász, lapkiadó

     Mint tipográfus kezdetben Pesten a Pester Lloyd c. német nyelv? napilapnál vállalt munkát. Az 1850-es években már Nagykanizsán, Markbreiter Jakab nyomdájában dolgozott. Feleségül vette a tulajdonos leányát és az 1865-ben megszerzett iparengedéllyel a Markbreiter-féle nyomdát a saját nevére íratta át. Mind a városi, mind a megyei hatóságoktól kapott megrendeléseket hivatalos nyomtatványok el?állítására, nyomdáját azonban els?sorban könyv- és újságnyomtatásból tartotta fenn. A nála készült könyvek számát tekintve több mint 200 kiadvány nyomdai munkálatainak elvégzése f?z?dik a nevéhez. 1873-ban megindította a Zala c. megyei érdek?, közm?vel?dési, társadalmi és gazdasági hetilapot. A korabeli újságokban legalább tizenöt helyen szerepel a neve kiadóként, szerkeszt?ként vagy nyomdatulajdonosként. A Zalának harminckét évig, a Muraköz c. lapnak huszonkét évig volt a kiadója és nyomtatója. Szerkeszt?ként a Zalánál dolgozott bizonyos id?szakokban. 1882-ben Csáktornyán nyitott egy könyv- és papírkereskedést, 1883 végén pedig felállított egy újabb nyomdát. 1884. jún. 10-t?l itt jelentek meg a Muraköz c. lap els? számai.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 9.153.has.
 Barbarits Lajos: Nagykanizsa.
 Fejt? Ferenc: Budapestt?l Párizsig
 Foki Ibolya: Adatok a zalai nyomdászat történetéhez 1860-1900 : 281-302.p.