Fischel Lajos

(Nagykanizsa, Zala vm., 1871. máj. 10. - Németország, 1944.)

könyvkeresked?, lapkiadó

     Fischel Fülöp könyvkeresked?, nyomdatulajdonos és Markbreiter Friderika fia. Szül?városában hat gimnáziumi osztályt és kétosztályos kereskedelmi tanfolyamot végzett. 1905. júl. 13-tól Fischel Fülöp Fia jelzéssel ? adta ki a Zala c. politikai napilapot, melynek 1913-14-ben felel?s szerkeszt?je is volt. 1905 és 1917 között politikai és közgazdasági cikkeket írt e lapba. 1944-ben deportálták.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 9.153.has.
 Fejt? Ferenc: Budapestt?l Párizsig