Forster Elek, gyulakeszi

(Nagykapornak, Zala vm., 1859. - Budapest, 1932. szept. 4.)

gazdász, országgy?lési képvisel?

     A soproni reáliskolát, majd a keszthelyi gazdasági f?iskolát végezte el. Részt vett a boszniai okkupációban, mint huszárönkéntes; 1880-ban a keszthelyi akadémián gazdasági intéz?, majd bérelt birtokokon gazdálkodott; 1918-ban saját birtokot vásárolt Fels?sápon, Nógrád megyében. 1922-ben a tapolcai kerületben pártonkívüliként nemzetgy?lési, 1927-ben agrárpárti programmal országgy?lési képvisel?vé választották. Agrárpolitikus volt, hosszú évtizedeken keresztül a gazdatársadalmi mozgalmak résztvev?je. Elnöke volt a Magyar Gazdaszövetségnek; igazgatóválasztmányi tagja az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek. A tapolcai Gazdakör örökös elnöki tisztét haláláig viselte. A budapesti Kerepesi úti temet?ben nyugszik.
IrodalomBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 142.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 9.458-459.has.
ArcképBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 142.p.