Földes Gábor

(Budapest, 1923. máj. 31. - Gy?r, Gy?r-Sopron m., 1958. jan. 15.)

színész, rendez?

     A keszthelyi premontrei gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte a Színm?vészeti F?iskolát. El?bb a néphadsereg színházában színész-rendez?, majd a Gy?ri Kisfaludy Színházban f?rendez? lett. 1956. október 23-án a gy?ri Pet?fi Kör elnökévé, október 26-án pedig a Gy?ri Nemzeti Tanács értelmiségi tanácsának elnökévé választották. Október 27-én a gy?ri rádió adásainak politikai ellen?rzésével bízták meg. A tömegtüntetéseken az er?szakos megmozdulások ellen lépett fel, Gy?rben és Mosonmagyaróváron is a vérontás elkerülésén fáradozott. Ellenezte a dunántúli ellenkormány tervét is, mert a Nagy Imre kormányban látta biztosítottnak a forradalom céljainak megvalósítását. November 4-e után színházi és egyéb rendezvényeket szervezett, valamint a Hazánk cím? lapban publikált. 1957. május 3-án tartóztatták le, és szervezkedés vezetése, valamint gyilkosság vádjával ítélték halálra. A gyilkosság vádja alól másodfokon felmentették, ennek ellenére kivégezték.
Irodalom1956 kézikönyve. : 3.78-79.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 4.269.p.
 Magyar színházm?vészeti lexikon. : 231.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 2.763.p.
 Peth? Tibor: "Édesapa most elutazik"
ArcképÚj magyar életrajzi lexikon. : 763.p.