Fülöp István

(Megyehíd, Vas vm., 1913. máj. 10. - Zalaegerszeg, Zala m., 1975. okt. 26.)

tanító, könyvtáros, helytörténész

     Tanítói oklevelét 1934-ben szerezte a k?szegi tanítóképz?ben. Pedagógusi pályafutását a Vas megyei Bejcgyertyánoson kezdte. 1938-ban került Zala megyébe; öt éven keresztül a csácsbozsoki iskola, majd a Téli Gazdasági Szakiskola tanára volt. Közben a 2. magyar hadsereggel a Donhoz vezényelték; 1943 márciusában szerelték le. 1945-ben, mint leventeoktatót, ismét bevonultatták. Hazatérése után a Zalavármegyei Népm?velési Hivatal munkatársa lett; 1946-ban megszervezte a Zalai Táj- és Népkutató Intézetet, melynek 1950-ig vezet?je volt. Rövid tanítóskodás után a Zala megyei Levéltár munkatársa, 1953-1957 között a megyei könyvtár vezet?je lett. Ugyanebben az id?ben az Apáczai Csere János Pedagógiai F??iskolát is elvégezte. Tagja volt az 1956. október 28-án megalakult Zala Megyei Nemzeti Bizottságnak. Október 30-án részt vett Gy?rben a Dunántúli Nemzeti Tanács alakuló ülésén. November 1-jén, mint a Nemzeti Parasztpárt képvisel?je tagja lett az újjáalakult Zala Megyei Forradalmi Tanácsnak. 1957-ben - a forradalomban játszott szerepe miatt - elbocsátották, majd letartóztatták és elítélték. 1963-ban került vissza a m?vel?désügybe, mint tanító. 1968-tól 1973-ig ismét a megyei könyvtár munkatársa; 1975-ben történt nyugdíjazásáig a Magyar Olajipari Múzeumban dolgozott. A zalai helytörténeti kutatás jelent?s személyisége volt, szenvedélyes gy?jt?. ? adatta ki Gönczi Ferenc: Göcsej népköltészete cím? könyvét 1948-ban; szakkörvezet?ként, könyvtárigazgatóként szervezte a honismereti munkát. Nagy szerepe volt az önálló zalaegerszegi múzeum, majd a megyei könyvtár helyismereti gy?jteményének megszervezésében. Kezdeményez?je és szerkeszt?je volt a Göcseji Helikon cím? honismereti kiadványsorozatnak. Sokat tett Gönczi Ferenc életének és munkásságának megismertetéséért.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 9.872.has.
 Gönczi Ferenc emlékezete. Tanulmányok : 7-9.p.
 '56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára : 2.58-59.p.
Főbb művekA magyar néprajztudomány feladatai : 86-92.p.
 Gönczi Ferenc élete és néprajzi munkássága : 10-57.p.
ArcképGönczi Ferenc emlékezete. Tanulmányok : 5.p.