Gaál Ferenc

(Révkomárom, Komárom vm., 1838. dec. 12. - Nagylengyel, Zala vm., 1898. júl. 11.)

plébános

     A teológiát részben Veszprémben, részben Szombathelyen hallgatta, 1862-t?l káplán volt Nován, Szentgyörgyvölgyön, Lendvavásárhelyen, Salomváron, adminisztrátor Nagyrákoson, plébánoshelyettes Nagylengyelben 1874-t?l haláláig. 1872-74 között munkatársa volt a Magyar Nyelv?rnek, els?sorban népnyelvi népköltészeti adatokat közölt. Kéziratban maradt Göcseji zsoltárok c. verskötete, mely azonban paptársai el?tt közismert volt.
IrodalomGéfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 2.339.p. és 3.103.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 10.25.has.