Gaál Sándor

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1861. márc. 23. - Szombathely, Vas vm., 1937. márc. 14.)

katolikus pap, egyházi író

     A teológiát a bécsi Pazmaneumban végezte, s a bécsi egyetemen is doktorált 1888-ban. 1884-ben szentelték pappá, ezután Vas megyében szolgált különböz? plébániákon. 1886-tól a szombathelyi hittudományi f?iskolán erkölcstant és lelkipásztorkodást tanított; 1891-t?l püspöki udvari káplán és levéltáros is volt. 1902-ben nevezték ki szombathelyi plébánosnak. 1908-ban kapta meg a madocsai apáti címet. Az 1890-es évekt?l részt vett az egyházpolitikai harcokban a néppárt támogatójaként, de képvisel?séget nem vállalt. Nevéhez f?z?dik többek között a Szombathelyi Egyházmegyei Nyomda felállítása, valamint a Szombathelyi Újság megindítása. A lapnak - névtelenül - munkatársa is volt.
IrodalomGéfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.105.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 10.107-108.has.
Főbb művekÉszrevételek az ún. polgári házasságról, melyet egyházmegyéje papjainak ajánl a szombathelyi püspök.