Garasin Rudolf

(Csáktornya, Zala vm., (ma: Cakovec, Horvátország), 1895. márc. 27. - Budapest, 1969. aug. 15.)

nyomdász, büntetés-végrehajtási tiszt, politikus

     Az elemi iskola elvégzése után nyomdászmesterséget tanult. Az els? világháborúban, 1915-ben orosz fogságba került. 1917-ben a Vörös Gárdát szervezte, majd az Önálló Internacionalista Lovasezred törzsf?nökeként harcolt Ukrajnában. 1921-ben, leszerelése után a Szovjetunióban maradt és a Népgazdasági Akadémián mérnöki diplomát szerzett, ezt követ?en a Szovjetunió Könny?ipari Minisztériumának f?osztályvezet?-helyettese lett. A második világháborúban a Vörös Hadsereg tagjaként Magyarországon harcolt, végleges hazatérése után az Igazság és Belügyminisztériumban több vezet? funkciót töltött be. Részt vett a recski és a tiszalöki kényszermunkatábor megszervezésében. ?t nevezték ki a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának els? vezet?jévé. 1957-t?l nyugdíjazásáig a Magyar Népköztársaság nagykövete volt Mongóliában. Szombathelyen laktanya viselte a nevét, két szobra is volt a városban.
IrodalomMagyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. : 192.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 2.919.p.
Főbb művekVörössipkás lovasok