Gárdonyi Lajos; 1909-ig Geiger

(Keszthely, Zala vm., 1892. okt. 18. - Keszthely, Zala vm., 1944. okt. 22.)

jogász, lapszerkeszt?

     A gimnáziumot Keszthelyen végezte el, majd Budapesten jogi doktori oklevelet szerzett. Az els? világháborúban megrokkant, és szül?városában telepedett le. Szerkeszt?ként dolgozott a helyi lapoknál, ezenkívül több megyei és országos lapban is publikált. A Keszthelyi Társaskör három színm?vét mutatta be. Írói álneve Balatoni G. Lajos volt. A nyilas hatalomátvétel idején, a Keszthely és Vidéke felel?s szerkeszt?jeként és helyettes városbíróként hunyt el.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 10.419.has.
 Horváth Ferenc: Zala megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1861-1973. : 56.p.
Főbb művekEmlékek, amelyek élnek
 Emlékezés Unterberger Ferenc életér?l és hagyományairól