Gasparich Márk Kilit

(Cirkovlyan [Drávaegyház], Zala vm., (ma: Horvátország), 1810. ápr. 7. - Pozsony, Pozsony vm., (ma: Bratislava, Szlovákia), 1853. szept. 2.)

ferences szerzetes

     Horvát parasztszül?k gyermekeként született. A kanizsai gimnáziumban tanult, majd belépett a ferences rendbe. 1833-ban szentelték pappá. Plébánosként dolgozott, miközben irodalommal is foglalkozott. 1848 ?szén csatlakozott a Muraközben hadakozó Perczel-hadtesthez. Tábori papként agitált a szabadságharc ügye mellett. Mindvégig Perczel tábornok törzskarában szolgált. 1849. április 3-án ? maga vezette rohamra a szenttamási szerb tábort bevev? magyar honvédeket. Ezután nevezte ki Perczel címzetes honvéd?rnaggyá. A fegyverletétel után bujkált, majd Esztergomban vállalt álnéven munkát. Tagja lett egy függetlenségi szervezkedésnek, és 1852 februárjában éppen szervezkedés közben, Gyöngyösön fogták el. Noha sem 1848-49-es tevékenysége, sem az illegális szervezkedésben való részvétele nem indokolta volna, tekintettel "communisticus" nézeteire, 1853 augusztusában Bécsben halálra ítélték. Pozsonyban végezték ki, mint a magyar függetlenségi szervezkedés mártírját.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.1036.has.(?szept.3.)
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 10.499.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.576.p.
 Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 1849-1867
 A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. : 21.p.