Géfin Gyula

(Celldömölk, Vas vm., 1889. jan. 26. - Szombathely, Vas m., 1973. nov. 10.)

katolikus pap, teológiai tanár, egyháztörténész

     Elemi iskoláit Kiscellben, középiskoláit Szombathelyen, a teológiát Innsbruckban végezte, ahol 1912-ben pappá szentelték. 1914-1917 között hittanár a zalaegerszegi f?gimnáziumban, majd Szombathelyen püspöki szertartó, levéltáros, a szeminárium tanára, kés?bb hosszú id?n át rektora. Fontos szerepe volt a székesegyház mellett végzett ásatások megszervezésében, számos irodalmi, m?vészettörténeti, történeti munkát jelentetett meg. A régészeti feltárásokban játszott szerepéért 1964-ben Rómer Flóris emlékérmet és oklevelet kapott. Egyháztörténeti munkáját 1968-ban nagypréposti címmel ismerték el. 1989-ben a szombathelyi szemináium falán emléktáblát helyeztek el a tiszteletére.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.237.p.
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.109-110.p.
 Dobri Mária: Géfin Gyula (1889-1973) : 120-137.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 2.950-951.p.
Főbb művekA Szombathelyi Egyházmegye története I-III. : Szerkesztette,nagyobbb részét írta is.
ArcképDobri Mária: Géfin Gyula (1889-1973) : 120.p.