Babos Pál

(Kozmadombja, Zala vm., 1824. - Salomvár, Zala vm., 1861.)

test?rtiszt

     Babos Kálmán bátyja. Az országgy?lési követ mellé választott írnok (1844), majd 1845-1848 között test?rtiszt volt Bécsben, a szabadságharc idején (1848 októberét?l) a 19. zászlóalj f?hadnagya, a hadtestparancsnok segédtisztje. A kassai csatában elfogták (1849. január 4.), elítélték, rangjától megfosztották. Ett?l kezdve haláláig visszavonultan élt Salomváron. A Pesti Hírlapban leveleket, a Hölgyfutárban verseket, elbeszéléseket jelentetett meg, majd fordításokkal jelentkezett.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.311-312.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 1.975-976.has.
 Bona Gábor: Hadnagyok és f?hadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban : 55.p.
 A magyar test?rségek névkönyve, 1760-1918 : 66.p.