Gerics Pál

(17?? -18? ?)

sebészmester, tanár

     Életrajzi adatait csak hiányosan ismerjük. A Georgikonhoz tartozó líceumot 1809-ben végezte el. 1811 után Festetics György költségén külföldi tanulmányúton járt. El?bb 1818-19-ben, majd 1825 és 1848 között a Georgikon tanára volt: állatgyógyászatot, természettant, fiziognómiát, technológiát és ásványtant tanított. A tanítás mellett huszonhárom esztendeig az intézet archonja is volt. 1847-48-ban emellett a keszthelyi központi törvény- és gazdasági kormányszék el?adó ülnökeként is m?ködött. A Georgikon megsz?nése utáni életpályáját még nem ismerjük.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.1167-1168.has.
 A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet Évkönyve 1885
 Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848.
 Emlékkönyv a Georgikon alapításának 100-ik évfordulója és a gazd. tanint. új épülete felavatása... : 29.p.
Főbb művekA keszthelyi gazdasági tanintézet