Golenszky Kandid János

(Nagykanizsa, Zala vm., 1913. máj. 19. - ?)

cisztercita szerzetes, tanár

     Középiskoláit Nagykanizsán és a budapesti cisztercita gimnáziumban végezte. 1931-ben lépett be a rendbe. 1934-t?l az innsbrucki teológia hallgatója volt, 1938-ban doktorált. Ugyanebben az évben szentelték pappá. 1938-1940 között apáti jegyz? és szertartó, valamint f?iskolai tanár volt Zircen. 1940-ben Budapestre került a rend budai gimnáziumába, ahol még 1944-ben is tanított.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.40-41.has.
Főbb művekA 25. sz. Szt. Imre cserkészcsapat 25 éve
 Evezz a mélyre! Clairvauxi Szt. Bernát m?veib?l elmélkedési anyag : összegy?jtötte és fordította