Gondol Gábor

(Balatonhenye, Zala vm., 1824. aug. 24. - Iváncsa, Fejér vm., 1904. dec. 24.)

jogász, tanár, miniszteri tanácsos

     Apja református lelkész volt. Iskoláit Szentgálon és Pápán végezte; jurátusi idejét Pesten, Bocsor István házánál töltötte nevel?ként. 1846-ban ügyvédi vizsgát tett, majd a helytartótanácsnál szolgált. 1848-ban Baracskára vonult vissza gazdálkodni. 1860-ban Fejér megye aljegyz?jévé választották; 1861-ben a pápai református f?iskola jogtanára lett. 1869-ben a Honvédelmi Minisztérium elnöki titkárává nevezték ki. 1872-ben minisztériumi osztálytanácsos; 1884-ben nyugdíjazták. Végrendeletében 150 000 koronát hagyományozott a pápai református f?iskolára. Er?szakos halállal halt meg (agyonl?tték). Önéletírása 1905-ben jelent meg a pápai református f?iskola értesít?jében.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.98.has.
 Eötvös Károly: Különös ember