Gönczi Ferenc, 1886-ig Göncz

(Rád (ma: Nemesrádó), Zala vm., 1861. júl. 29. - Kaposvár, Somogy m., 1948. nov. 22.)

néprajzkutató

     Elemi iskoláit szül?falujában, a polgárit Nagykanizsán és Zalaegerszegen, a tanítóképz?t Znióváralján végezte. Több helyen nevel?, segédtanító, 1885-t?l Kursanecen tanító. 1895-t?l Újpesten tanított, 1901-t?l több helyen a tanfelügyel?ségen dolgozott, 1912-1922 között Somogy vármegye tanfelügyel?je volt. Nyugdíjazása után haláláig a kaposvári múzeum igazgatója. Az 1890-es évekt?l kezdve rendkívül intenzív néprajzi gy?jt?munkát végzett, el?bb Muraközben, majd Göcsejben, az 1920-as évekt?l Somogyban. Sírja Kaposváron van, mellszobra 1973-tól Zalaegerszegen a Göcseji Múzeum el?tt. A Göcseji Falumúzeumban emléktábla ?rzi nevét.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.614.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.229-230.has.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.1355-1356.has.
 Gönczi Ferenc emlékezete. Tanulmányok
 Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 33.p.
Főbb művekMuraköz és népe
 A zalamegyei vendek
 Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése
 Somogyi gyermek
 A somogyi betyárvilág
 Göcsej népköltészete
 Somogyi gyermekjátékok
ArcképGönczi Ferenc emlékezete. Tanulmányok : borító