Grész Ern?

(Csáktornya, Zala vm., (ma: ?akovec, Horvátország), 1873. - Budapest, 1939. okt. 13.)

tanár, tanítóképz? igazgató

     Tanítói oklevelét 1892-ben szerezte, 1897-t?l 1904-ig a temesvári állami tanítóképz? intézetnél megbízott, majd segédtanár volt. 1904-ben nevezték ki - horvát nyelvtudására is tekintettel - a csáktornyai tanítóképz?be tanárnak. 1919-ben a szerb megszállás el?l Gy?rbe menekült, ahol ugyancsak a tanítóképz?ben kapott állást, német nyelvet oktatott. 1930-32 között az intézmény igazgatóhelyettese volt; 1932-ben történt nyugdíjazása után címzetes igazgatóvá nevezték ki.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.387-388.has.
Főbb művekA testi és lelki élet harmonikus fejlesztésének fontossága a népiskolai tanításban
 Berényi Irén: Grész Ern?