Grész Leó Lajos

(Csáktornya, Zala vm., (ma: ?akovec, Horvátország), 1883. jan. 23. - Székesfehérvár, Fejér vm., 1945. júl. 30.)

cisztercita szerzetes, tanár

     Középiskolai tanulmányait Sopronban kezdte meg, majd Egerben fejezte be a cisztercita gimnáziumban. Teológiát tanult a cisztercita rend budapesti f?iskoláján, egyidej?leg a tudományegyetem hallgatója is volt, matematikát és fizikát tanult. 1907-ben szentelték pappá. Egerben, Zircen, Székesfehérvárott és Baján tanított. 1917-t?l tábori lelkész, ezért megkapta a 2. o. katona-lelkészi érdemkeresztet. 1919-t?l újra tanított, el?bb Zircen, majd Székesfehérvárott. 1928-tól a Ferenc József Leánynevel? Intézet igazgatója volt. Cikkei, írásai több lapban is megjelentek. A Vasárnapi Újság Egyenleg rovatát több éven át vezette. Szerkesztette Egerben az Elektrotechnikus, és Budapesten a Technikai Zsebkönyvtár c. gy?jteményes munkákat. Górléas Izolse álnéven is írt.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.388-390.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 470-471.p.
Főbb művekA differenciál és integrálszámítás elemei
 Az elektromos függ?vasút
 Hertz és az elektromos hullámok