Gürtler István

(Nagykanizsa, Zala vm., 1884. márc. 23. - Debrecen, Hajdú-Bihar vm., 1937. aug.)

újságíró, színházi titkár

     A nagykanizsai f?gimnáziumban érettségizett 1902-ben. A budapesti egyetemen jogot végzett, és újságírással kezdett foglalkozni. 1909-ben a kanizsai Zala helyettes, 1913-ban felel?s szerkeszt?je lett; 1914-ben a zalaegerszegi Zalamegye - Zalavármegyei Hírlap, 1915-t?l egyidej?leg a kanizsai Zalai Hírlap szerkeszt?je. 1919-t?l budapesti lapoknál dolgozott. 1924-ben a Belvárosi Színház, kés?bb a Magyar Színház titkáraként tevékenykedett. Újságírói munkásságából hangverseny- és színikritikái jelent?sek.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.665-666.has.
 Horváth Ferenc: Zala megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1861-1973. : 100.,110.,128.p.