Gy?rffy János, bobai

(Boba, Vas vm., 1844. jan. 29. - Nagykanizsa, Zala vm., 1929 után)

ügyvéd

     A gimnáziumot Sopronban és Nagykanizsán végezte, a jogot Gy?rben. 1869-1875 között írnok a Zala megyei tanfelügyel?ségen, 1878-ban ügyvédi oklevelet szerzett, azután Nagykanizsán ügyvédként dolgozott. Több lapba dolgozott, f?leg pedagógiai és jogi témákról írt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.81.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.819.has.
Főbb művekIrányeszmék a nevelés köréb?l
 Hitelviszonyaink és a kisbirtoki földhitel
 Dr. Wlassics Gyula élet- és jellemrajza