Gy?rffy László, bobai

(Keszthely, Zala vm., 1879. jún. 26. - ?)

honvéd hadbíró?rnagy

     Középiskolai tanulmányait Keszthelyen végezte. 1899-t?l a budapesti Ludovika Akadémia hallgatója lett. 1902-t?l 1906-ig a honvéd fels?bb tiszti tanfolyamot végezte. Katonatiszti iskoláinak befejeztével jogi tanulmányokba kezdett, el?bb Budapesten, majd Pozsonyban. 1925-t?l a budapesti Magyar Királyi Koronaügyészségen szolgált. Különféle lapokba írt katonai, külpolitikai cikkeket, valamint Bobay László álnéven tárcákat.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.828.has.(*1897)
Főbb művekA katonai büntet?jog bölcselete és oknyomozó története
 Irányelvek az élet tudományához