Györök György, alsóe?ri

(Pápa, Veszprém vm., 1815. ápr. 25. - Tisza-Abád, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1888.)

jogász, nyomdász, lapkiadó

     Eredeti foglalkozása köz- és váltóügyvéd. Egy ideig jegyz?ként dolgozott Devecserben, majd innen 1861-ben Balatonfüredre költözött. Itt alapította meg id?szaki lapját, a "Balaton-Füredi Napló"-t, amelynek els? száma 1861. június 15-én jelent meg. Az újság az els? zalai lapok egyikeként 1863 szeptemberéig állt fönn, kiadója és szerkeszt?je mindvégig Györök György volt. 1862-ben egy kisebb könyvnyomda m?ködtetésére kapott engedélyt, ett?l fogva lapját saját maga készítette. 1863 novemberében nyomdája már Sopronban várta a megrendeléseket. 1866-ban újból Zalában találjuk. Keszthelyen telepedett le, nyomdáját is magával hozta. Még ebben az évben megindította a Balaton c. "borászati, közgazdászati, kereskedelmi, társadalmi, szépirodalmi és fürd?i képes és élces heti közlöny"-t. A lap összesen öt számot ért meg. Mindkét vállalkozását feltehet?en el?fizet?k hiánya és anyagi nehézségek miatt kellett föladnia. További zalai tevékenységére vonatkozóan nincsenek adatok. Élete végén Budán, Somorján, és Jászberényben tanároskodott.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.125-126.has.
 Horváth Ferenc: Zala megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1861-1973.
 Szegleti Ildikó: Veszprém megye nyomdászata 1860-1920