Hadnagy László

(Szombathely, Vas vm., 1921. máj. 3. - Budapest, 1963. ápr. 9.)

tanár, kultúrpolitikus

     Elemi és középiskolai tanulmányait szül?városában végezte, 1946-ban latin-magyar szakos tanári oklevelet szerzett. Pályáját Szombathelyen kezdte, volt népi kollégiumi igazgató, városi szabadm?velési fogalmazó, a tanácsok megalakulása után Zalaegerszegen megyei népm?velési osztályvezet?, 1954-t?l megyei tanácselnök-helyettes, 1962-t?l m?vel?dési miniszterhelyettes. Számos, jórészt halála után kiteljesed? kezdeményezés f?z?dik nevéhez: meghatározó szerepe volt a Zalai Együttes alapításában, a földrajzi nevek gy?jtésének megindításában, a Göcseji Falumúzeum létrehozásában. Miniszterhelyettesként elindította a fontosabb egyházi muzeális gy?jtemények megmentését. A közm?vel?dés köréb?l számos közleménye jelent meg.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.655.p.
 Horváth Ferenc: Hadnagy László
Főbb művekFabchich József mint nyelvész
ArcképHorváth Ferenc: Hadnagy László : 1.p.