Balás Árpád, sipeki

(Oravicabánya, Krassó-Szörény vm., (ma: Oravița, Románia), 1840. szept. 1. - Budapest, 1905. máj. 3.)

mez?gazdász, író

     Szül?helyén, Pécsen, Aradon és Nagyváradon végezte iskoláit, majd a bécsi egyetem, a mosonmagyaróvári mez?gazdasági, a selmecbányai erdészeti akadémia hallgatója lett. 1863-tól a mosonmagyaróvári, 1865-t?l a keszthelyi akadémia tanársegédje, majd tanára, 1874-t?l igazgatója. 1884-t?l a magyaróvári Gazdasági Akadémia igazgatója volt. Több jelent?s mez?gazdasági tankönyv szerz?-je. Nagy érdemeket szerzett a mez?gazdasági fels?oktatás színvonalának fejlesztésében. 1897-t?l nyugdíjba vonult, ett?l kezdve 1903-ig a Magyar Mez?gazdasági Múzeum létrehozója, igazgatója.
IrodalomMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.89-93.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 1.1161-1162.has.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.379-380.has.
Főbb művekÚtmutatás a kezd? gazda gyakorlati kiképzésére
 A rétm?velés és legel?kezelés alapvonalai. Gyakorló és tanuló gazdák szükségleteihez mérten