Halápy János

(Pórszombat, Zala vm., 1883. febr. 4. - Budapest, 1960. febr. 13.)

fest?

     Halápy Ede testvére. M?vészi hajlama korán megmutatkozott, 1910-ben rajztanára párizsi nemzetközi kiállításra küldte rajzait, ahol aranyéremmel jutalmazták. Fest?i tanulmányait az I. világháború félbeszakította. Els? festményeit 1923-ban állította ki Budapesten. Az 1924-ben megalakult KÚT-nak alapító tagja volt. 1925-28 között több ízben hosszabb id?t töltött Párizsban. Hazatérve a kubisztikus hatásoktól az impresszionisztikus felfogáshoz kanyarodott vissza. Neve elválaszthatatlan a Balaton festészetét?l, a XX. századi magyar m?vészettörténetben a "Balaton fest?je" megtisztel? jelz?t érdemelte ki. Több képét ?rzi a Magyar Nemzeti Galéria és a keszthelyi Balatoni Múzeum.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.660.p.(*Haláp?febr.16.)
 M?vészeti lexikon. : 2.332.p.
 Bodnár Éva: Halápy János
ArcképBodnár Éva: Halápy János : 2.p.