Balás Béla, sipeki

(Budapest, 1863. aug. 3. - Budapest, 1944. máj. 6.)

f?ispán

     Jogi tanulmányait Budapesten végezte, majd hosszabb külföldi tanulmányút után ugyanitt nyitott ügyvédi irodát. Kés?bb törvényszéki jegyz? lett, majd az igazságügyminisztériumba került. Itt osztálytanácsosi rangig vitte. Tizenhét évig állt a minisztérium szolgálatában. 1911. szeptember 21-én Zala vármegye f?ispánja lett. Ezt a posztot hat éven át, 1917. július 21-ig töltötte be. 1918-ban, az I. világháború elvesztése után visszavonult a politikai élett?l, s kizárólag emberbaráti intézményekkel foglalkozott. Elnöke volt a Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnek. 1929. július 19-én Zala vármegye örökös tagjának választotta.
IrodalomGellért-Madarász: Három évtized története
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 1.1163-1164.has.
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 20.p.
ArcképZala megyei almanach. : 1912.143.p.
 Gellért-Madarász: Három évtized története