Harkányi Ede

(Nagykanizsa, Zala vm., 1879. jan. 21. - Budapest, 1909. okt. 31.)

ügyvéd, közíró

     Vagyonos nagykanizsai polgárcsaládból származott. 1897-ben a helybeli katolikus f?gimnáziumban érettségizett. Az érettségi után jogi tanulmányokat folytatott Lipcsében, majd Lausanne-ban. Lipcsében doktori, majd ügyvédi oklevelet szerzett. Hazatérése után bekapcsolódott a hazai radikális polgárság küzdelmeibe. Alapító tagja volt a Társadalomtudományi Társaságnak, cikkeit az 1900-ban megindított Huszadik Században publikálta. Titkára volt a Társadalomtudományi Társaságnak és az 1906-ban újjászervezett Társadalomtudományi Társaság Szabad Iskolájának. Ez utóbbinak egyben tanára is volt. 1908-ban Harkányi Ede, Jászi Oszkár, Zigány Zoltán, dr. Gönczi Jen?, Marschan Géza, Rácz Gyula, Szende Pál, Székely Imre megalakították a Martinovics páholyt. A kés?bb megalakult Galilei Kör egyik hivatalos patrónusa a Martinovics páholy részér?l Harkányi Ede lett. A Galilei Kör könyvsorozatának els? darabjaként jelent meg Harkányi Ede: Tudomány és katholicizmus c. m?ve 1909-ben. A korán szerzett súlyos betegség, a hihetetlen munkatempó tragikus gyorsasággal végzett vele.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.676.p.
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 167-168.p.
 Harkányi Ede
 Kunfi Zsigmond: Harkányi Ede emlékezete
 Horváth Zoltán: Magyar századforduló
 Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulása
Főbb művekA holnap férfiai
 A holnap asszonyai
 A gondolkodás délibábjai
 A n?felszabadítás eszközeir?l
 A babonák ellen