Háry Gyula

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1864. szept. 20. - Budapest, 1946. jún. 3.)

fest?, grafikus, illusztrátor

     Középiskoláit K?szegen és Budapesten, festészeti tanulmányait Budapesten végezte, Mintarajziskolában Greguss János tanítványa volt, majd Lotz Károly mesteriskolájának növendéke lett. Külföldi tanulmányútja után Budapesten mint fest?, iparm?vész és illusztrátor dolgozott. Az 1880-as években t?nt fel illusztrációival, ezek három évtizeden át keresett illusztrátorrá tették. Iparm?vészeti terveivel több díjat nyert, többek közt a párizsi világkiállításon is. Az 1890-es évekt?l olaj- és akvarell képeivel szerepelt a M?csarnokban, kedveltek voltak a régi budai házakról, terekr?l készített finom aprólékossággal kidolgozott utcaképei is. 1900-1920 között a M?egyetemen a rajz-tanszék el?adója volt. Technikai problémákkal is foglalkozott, több találmánya is volt.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.680.p.
 A magyar társadalom lexikonja. : 215.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 502.p.
 M?vészeti lexikon. : 2.349.p.(+jan.3.)
 Seregélyi György: Magyar fest?k és grafikusok adattára. : 230-231.p.
 Szabó Ákos András: Magyar fest?k és grafikusok életrajzi lexikona. : 1.432-433.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.139.p.
 Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. : 21.418.p.
 Révai új lexikona. : 9.488.p.(+jan.3.)
 Új Id?k lexikona. : 12.3026.p.