Havas Géza; K. Havas

(Nagykanizsa, Zala vm., 1905. nov. 13. - Günskirchen, Németország, 1945. ápr. 25.)

közgazdász, újságíró, esztéta

     Apja jónev? nagykanizsai ügyvéd, fia elemi és középiskolai tanulmányait szül?városában végezte, de egy diákcsíny miatt távoznia kellett, s Székesfehérvárott érettségizett. Klasszika-filológusnak készült, de apja halála miatt anyagi okokból banktisztvisel? lett. 1931-t?l kapcsolatba került a munkásmozgalommal, emiatt le is tartóztatták, állását elveszítette. Könyvel?, fürd?szolga, könyvügynök, végül újságíró lett. Dolgozott a Népszavának, a Századunknak, f?munkatársa volt a Szép Szónak. Írói neve: K. Havas Géza. A harmincas évek közepét?l több kötetet fordított, jelent?s irodalmi tanulmányokat tett közzé. 1942-t?l több alkalommal is munkaszolgálatos, 1945 februárjában elhurcolták, koncentrációs tábori életének egy mozzanatát Örkény István In memoriam Dr. K. H. G. cím? egypercesében - tárgyi eseményeiben kissé átköltve - idézi fel. A tábor felszabadulása el?tt tíz nappal szívrohamban halt meg.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.686.p.
 "S két szó között a hallgatás..." Magyar mártír írók antológiája
 Lengyel András: Törésvonalak. Tanulmányok az 1919 utáni negyedszázad történetéhez : 176-186.p.