Hegedüs György

(Nagykanizsa, Zala vm., 1883. nov. 1. - Budapest (?), 1925. szept. 27.)

ügyvéd, újságíró, országgy?lési képvisel?

     A középiskolát Nagykanizsán, a piarista gimnáziumban végezte, majd Budapesten a jogi egyetemen szerzett ügyvédi képesítést 1913-ban. Ezután visszatért szül?városába, ahol megnyitotta ügyvédi irodáját. A világháborúban több évig teljesített frontszolgálatot. A Tanácsköztársaság id?szakában ellenforradalmi szervezkedésben vett részt, amiért börtönbe került. Innen a kanizsai polgárok segítségével szabadult ki. 1920 és 1923 között a Zalai Közlöny f?szerkeszt?je, 1920 és 1925 között a letenyei választókerület országgy?lési képvisel?je volt. Széls?séges antiszemita világnézetének parlamenti felszólalásaiban többször hangot adott. Elégedetlen volt a kisgazdapárt politizálásával is, ezért 1921-ben a pártból kilépett és Keresztény Földm?ves Párt néven széls?jobboldali programmal önálló pártot alapított. Az Ébred? Magyarok Egyesülete nev? jobboldali tömegszervezet alelnöki tisztét is betöltötte, váratlanul bekövetkezett haláláig.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 13.62-63.has.(?Sárvár)
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 156.p.