Herczeg Géza

(Nagykanizsa, Zala vm., 1888. márc. 1. - Róma, Olaszország, 1954. febr. 19.)

író, újságíró

     Jogi tanulmányokat végzett, újságíró lett, a háborúban haditudósító, 1918-ban a Károlyi-kormány sajtóf?nöke. 1919 ?szét?l Bécsben élt, 1934-t?l az USA-ban. Több újság munkatársa, kiadója, f?szerkeszt?jeként dolgozott. Színm?veket, filmszövegeket is írt, rendezett. 1917-ig magyar és német nyelven, emigrációja után németül és angolul publikált.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 13.396-398.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.708.p.
 Magyar színm?vészeti lexikon. : 2.241.p.
 Magyar zsidó lexikon. : 358.p.
 Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. : 391.p.
Főbb művekSarajevotól Lodzig
 Végig Szerbián
 Avanti... Képek az olasz harctérr?l
 "U". Háborús képek a haditengerészetr?l
 Kun Béla
 Hoellriegel: Szent-Ilona. Napóleon utolsó szerelme : Fordította