Herczer Jób

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1751. szept. 24. - Miskolc, Borsod vm., 1819. dec. 28.)

bencés szerzetes, tanár, hitszónok

     Aradon gimnáziumi tanár, Sályban hitszónok és helyettes plébános, Miskolcon házi lelkiatya volt. Öt kötete jelent meg, mindegyik egyházi témájú, két saját prédikációja, három fordítás latinból, ill. németb?l. Lefordította Mateo Aleman híres regényét, Az emberi életnek játék-helyét, a fordítás csak Herczer halála után jelent meg.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.743-744.has.