Hérics-Tóth János, jaáki; 1880-ig Hérics

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1844. nov. 7. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1908. aug. 17.)

jogász, bíró

     1860-ban érettségizett. Egy évig novícius volt a premontreieknél, majd Bécsben és Pesten elvégezte a jogi egyetemet. 1867-68-ban Zala vármegye tiszti alügyésze. Ekkor törvényszéki ülnök lett a vármegyei polgári törvényszéken; 1872-ben a csáktornyai, 1875-ben a soproni törvényszék elnökévé nevezték ki. 1890-ben kúriai bíró, 1895-ben a budapesti ítél?tábla elnöke, 1906-ban a Királyi Kúria tanácselnöke lett. Publikációiról nem tudunk; ítél?táblai határozatai azonban precedens érték?ek voltak, a körülmények mérlegelése, a humánus bírói gyakorlat, a büntetés nevel? hatása tekintetében.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 13.441.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.710.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 471.p.(*1841)
 Dombováry Géza: Hérics-Tóth János a magyar bonjuge