Hérics-Tóth Jen?, jaáki; 1880-ig Hérics

(Csáktornya, Zala vm., (ma: ?akovec, Horvátország), 1872. aug. 13. - Fels?rajk, Zala vm., 1949. aug. 2.)

vegyész, egyetemi tanár

     Hérics-Tóth János fia. A budapesti és berlini egyetemen vegyész és gyógyszerész oklevelet szerzett. 1897-t?l három éven keresztül a magyaróvári Gazdasági Akadémia tanársegéde, majd 1900-tól, az akkor létesül? kassai Szeszkísérleti Állomáson dolgozott. 1908-tól a gödöll?i Szeszkísérleti Állomás vezet?je. 1918-ban a Budapesten felállított Állami Erjedéstani Intézet és Mez?gazdasági Ipari Kísérleti Intézet vezet?i teend?it látta el és harmincöt éves szolgálat után 1932-ben mint kísérletügyi f?igazgatót nyugdíjazták. 1922-ben a közgazdasági egyetemen magántanárrá habitálták. Tanított még a m?egyetemen, címzetes, rendkívüli tanárként. Ezenkívül vezet?je volt a "Köztelek" mez?gazdasági iparral foglalkozó rovatának. A mez?gazdasági kísérletügy részét alkotó szeszkísérleti állomások létrehozásában és a velük szerves egységet alkotó szeszf?z? tanfolyamok megszervezésében játszott kiemelked? szerepet. Az ? irányítása alatt vezették be az intézetben, és terjedt el a gyakorlatban a répa, a burgonya és a sörárpa min?ségvizsgálata. Tíz könyvet, 65 tanulmányt és kb. 500 egyéb értekezést publikált. A hazai élelmiszeripari gyakorlati és elméleti kérdéseinek legismertebb képvisel?je volt.
IrodalomMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.781-783.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 471.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.710.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 13.441-443.has.
Főbb művekÁltalános erjedéstan
 Az éleszt?készítés történetéhez
 Gyümölcskészítmények vizsgálata
 A mez?gazdasági szeszgyártás kézikönyve : Osztrovszky Antallal
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.781.p.