Hertelendy Károly, hertelendi és vindornyalaki

(Lesencetomaj, Zala vm., 1784 - Lesencetomaj, Zala vm., 1861. nov. 5.)

alispán, országgy?lési követ

     Jogot végzett. Inszurgens századosként vett részt az 1809-es nemesi felkelésben. 1810-t?l 1819-ig az egerszegi járás f?szolgabírája, 1831-t?l 1834-ig pedig másodalispán volt. 1834-36-ban és 1839-40-ben Deák Ferenc mellett Zala megyét képviselte a pozsonyi országgy?lésen. Az 1840-es évek elején a zalai konzervatívok vezet?jének tekintették. 1845-t?l Széchenyi István az ? közrem?ködésével szervezte, majd indította be a balatoni g?zhajózást. Az 1850-es években visszavonult, és lesencetomaji birtokán élt feleségével, Nedeczky Teréziával.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.807.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 493.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 13.506.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.713-714.p.