Hevesi Sándor; 1893-ig Hoffmann

(Nagykanizsa, Zala vm., 1873. máj. 3. - Budapest, 1939. szept. 8.)

rendez?, színházigazgató, író, m?fordító

     Hoffmann Mór fia. Budapesti bölcsészeti és jogi tanulmányai után színikritikákat és színházelméleti cikkeket írt a f?városi folyóiratokban és lapokban. 1892-1906 között a Magyar Szemle bels? munkatársa volt. 1901-ben Beöthy László rendez?nek szerz?dtette a Nemzeti Színházhoz, 1904-1908 között részt vett a Thália Társaság m?vészeti irányításában. 1907-t?l 1908-ig a Népszínház-vígopera f?rendez?je volt. Ezután ismét a Nemzeti Színházban dolgozott, 1912-ben az Operaház f?rendez?je lett, majd 1914-ben visszaszerz?dött a Nemzeti Színházba, amelynek 1922-1932-ig az igazgatója volt. 1933-tól haláláig a Magyar Színházban rendezett. 1927-1932 között a Színm?vészeti Akadémián színpadi rendezést tanított. Több drámát írt, és regényt dramatizált. Tanulmányai és könyvei a színésznevelés, a dramaturgia, a dráma és színháztörténet, a színházelmélet, a színház gazdasági és szervezeti kérdéseit tárgyalták. F?bb rendezései: Madách I.: Az ember tragédiája; Shakespeare: Hamlet; Mozart: A varázsfuvola; Katona J.: Bánk bán; Móricz Zs.: Nem élhetek muzsikaszó nélkül; Heltai J.: A néma levente. Drámái: Apja fia. 1912.; A madonna rózsája. 1915.; A hadifogoly. 1917.; Görögt?z. 1918.; Császár és komédiás. 1919.; 1514. 1923. Könyvei: Dráma és színpad. Budapest 1896.; Az igazi Shakespeare és egyéb kérdések. Budapest 1917.; Színház. Budapest 1937.; A drámaírás iskolája. Budapest 1961.; Amit Shakespeare álmodott. Budapest 1964.; Az el?adás, a színjátszás, a rendezés m?vészete. Budapest 1965.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 13.602-612.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.718-719.p.
 Magyar színm?vészeti lexikon. : 2.249-251.p.
 Magyar színházm?vészeti lexikon. : 302.p.
 László Anna: Hevesi Sándor
 Galamb Sándor: Hevesi Sándor
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 1.719.p.
 Magyar színm?vészeti lexikon. : 2.köt.
 Magyar színházm?vészeti lexikon. : 302.p.
 Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 35.p.
 László Anna: Hevesi Sándor